Қоғамдық ұсыныс

1. Терминдер мен анықтамалар

1.1. «Күнделік» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – Жүйе)-аппараттық-бағдарламалық құралдар кешені, мұғалімдерге, оқушыларға, ата-аналарға және білім беру ұйымдарының әкімшілігіне, сондай-ақ білім беру басқармасының өкілдеріне арналған бірыңғай электрондық білім беру ортасы. Жүйе мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://portal.kundelik.kz/
1.2. Мектеп әкімшілігі (бұдан әрі - мектеп) - оқушылардың ыстық тамағын ұйымдастырады.
1.3. Жеткізуші-мектептегі ас блогын Жалға алушы, ас блогында сапалы және қауіпсіз тамақтануды қамтамасыз ететін асхана жалдаушысы.
1.4. Қызмет - Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 24 мамырдағы №231 бұйрығына сәйкес дата - орталықта орнатылған мектептегі тамақтануды цифрландыруға арналған аппараттық-бағдарламалық құралдар кешені. https://mektepmenu.kz/
1.5. Техникалық қолдау – Қызметтің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін Орындаушы өзі белгілеген шекте және көлемде жүзеге асыратын және тапсырыс берушіге Қызметті пайдалану бойынша ақпараттық- консультациялық қолдау көрсетуді қосқандағы іс-шаралар.
1.6. Парақша - Тапсырыс беруші мен жүйеге тіркелген пайдаланушыны сәйкестендіруге және жүйеге кіруге мүмкіндік беретін деректерді сақтайтын Орындаушының қызметіндегі және жүйедегі (пайдаланушы аты/құпиясөз) жазба.

2. Келісім-шарттың Мәні.

2.1. Орындаушы Тапсырыс беруші үшін қызметке (бұдан әрі - Қызметтер) рұқсат беруді көздейтін Қазақстан Білім және ғылым министрінің бұйрығына сәйкес мектепте тамақтандыруды цифрландыру бойынша қызметтер көрсетеді, ал Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерді қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.
2.2. Осы Келісім-шарт Қазақстан Республикасының (бұдан әрі - ҚР) заңнамасына сәйкес қосылу шарты болып табылады және оны тапсырыс беруші тұтастай қабылдайды.
2.3. Қызметпен жұмыс істеу үшін Тапсырыс беруші жүйемен және қызметпен сұратылған деректерді (атын, телефонын, электрондық поштасын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) енгізу жолымен кіруді, Шартпен танысуды және онымен келіскен жағдайда қызметтің интернет-ресурсында «Қабылдау» батырмасын басу арқылы өз құптауын ұсынуды жүзеге асыруы қажет. Егер Тапсырыс беруші Келісім-шартпен келіспесе, ол қызметті пайдаланудан бас тартуға міндетті.

3. Қызмет жазылымының құрамдас бөліктері.

3.1. Тапсырыс берушінің жазылым түрінде Қызметтерді алуы мыналарды қамтиды:
3.1.1. Қосылатын құрылғылар мен бағдарламалық шақырулар санын шектемей, қызметтің бағдарламалық және веб-интерфейсіне кіру;
3.1.2. Тапсырыс берушінің қызметті одан әрі дербес пайдалануы үшін жүйеде қажетті баптаулар жүргізу арқылы Орындаушының қызметті жұмысқа дайындауы;
3.1.3. Мәзір, тағамдар, құрамын жасауды және дайын мәзірді жариялауды қоса алғанда, қызметті пайдалануды Тапсырыс беруші дербес жүзеге асырады;
3.1.4. Қызмет бойынша техникалық құжаттамаға қол жеткізу электрондық түрде ұсынылады;
3.1.5. Тапсырыс берушінің қызметкерлерін қызметпен пайдалану бойынша бір реттік оқыту https://zoom.us/ арқылы қашықтан немесе Орындаушы белгілеген тәртіпте және мерзімде Алматы қаласының аумағында Тапсырыс берушінің кеңсесінде жүргізіледі;
3.1.6. Орындаушы жүзеге асыратын, қызметтің функционалдығына, оған техникалық құжаттамада көрсетілген тәртіппен және шарттарда қолдау көрсетілетін операциялық, пошта және өзге де жүйелердің стандартты конфигурацияларында пайдалану ерекшеліктеріне байланысты мәселелер бойынша Тапсырыс берушіні техникалық қолдау. Техникалық қолдау Орындаушының жұмыс сағаттарында Алматы қаласының уақыты (сағаттық белдеуі) бойынша жүргізіледі. Техникалық қолдауды жүзеге асыру үшін Орындаушы Тапсырыс берушіден жеке парақша деректеріне, Жабдықтың техникалық сипаттамаларына қатысты және техникалық қолдау көрсету үшін қажетті басқа да ақпаратты ұсынуды талап етуге құқылы.
3.1.7. Тапсырыс берушінің Орындаушының техникалық қолдау қызметіне қосымша сыйақы төлемей жүгіну құқығы.
3.1.8. «Тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн» режимінде қызметтің жұмысқа қабілеттілігін қолдау 9.7. және 9.8. тармақшаларына сәйкес жүргізіледі;
3.1.9. Қолжетімділік деректерін берген сәттен бастап қолжетімді функционал:
-Жеткізушіні енгізу;
-Жұмыс үшін қажетті деректемелерді енгізу;
-Мәзірді басқару (тағамдарды, бағаларын және салмақтарын қосу, реттерін, бөлімдерін өзгерту, және т. б.);
-Құжаттарды жүктеу;
-Пікірлерді қарау (бар болған жағдайда);
-Басқа күннің мәзірін көшіру;
-Мәзірді жариялау.

4. Қызмет көрсету тәртібі.

4.1. Бірінші есептік кезең үшін алдын ала төлемді алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Орындаушы Тапсырыс берушіні қызметке келесі тәртіпте қосады:
-Тапсырыс беруші осы Келісім-шарттың талаптарын (құптама) қабылдайды, сол арқылы Орындаушының жария офертасымен келіседі. Осыдан кейін шарт жасалған болып саналады;
-Тапсырыс беруші шотты Келісім-шарттың 7-бөліміне сәйкес төлейді;
-Тапсырыс беруші жеткізушіні жүйеге енгізеді (егер Тапсырыс беруші жеткізуші болмаса);
-Тапсырыс беруші жеткізушіні қызметке қосады, осылайша оған қызметке қолжетімділікті ұсынады;
-Тапсырыс беруші Келісім-шарттың 3.5-тармағына сәйкес қызмет бойынша оқытудан өтеді және Орындаушымен бірлесіп немесе өз бетінше қызметте мәзірді толтырады, Орындаушының мәзірді бір рет толтыруына арналған Келісім-шарттың 13-бөліміне сәйкес коммуникация әдістері арқылы үлгіге сәйкес апталық мәзірдің толтырылған сауалнамасын орындаушыға жібереді.
-Тапсырыс беруші оқушылар мен ата-аналарды мектептегі тамақтануды цифрландыру және Қызмет мүмкіндіктері туралы хабардар етеді.
4.2. Тапсырыс берушіні Қызметке қосу Келісім-шарт бойынша қызметтер көрсетуді бастау күні болып табылады. Келісім-шартта көрсетілген байланыс құралдарымен Тапсырыс берушіге кіру деректерін жіберу Тапсырыс берушінің қызметті пайдалану мүмкіндігін алу сәті болып табылады.
4.3. Тапсырыс берушілердің Қызметті пайдаланбауы Орындаушының шарт бойынша қызметтерді көрсетпеуін білдірмейді, өйткені қызметтер белгілі бір кезеңге жазылым түрінде тарифтік қызмет көрсетуді білдіреді.
4.4. Қызметті жаңарту Орындаушы айқындайтын тәртіппен және мерзімде жүргізіледі, бұл туралы ақпарат қызметтің интернет-ресурсында жарияланады.

5. Сервистің жұмыс істеу және пайдалану қағидаттары.

5.1. Тапсырыс беруші Келісім-шарттың ережелерін, техникалық құжаттаманы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын ескере отырып, қызметті өз қажеттіліктеріне сәйкес пайдалануға құқылы.
5.2. Қызмет Орындаушы басқаратын серверлерде жұмыс істейді. Қызметке қатысты барлық құқықтар Орындаушыға тиесілі.
5.3. Қызметті тек үйлесімді браузерлер көмегімен Интернет желісі арқылы пайдалануға болады.
5.4. Қызметтегі Тапсырыс берушінің парақшасына (бұдан әрі – Парақша) кіру деректемелерін пайдалану арқылы жасалатын барлық әрекеттер Тапсырыс берушінің жеке өзі орындаған болып саналады. Тапсырыс беруші қол жеткізу мәліметтеріне қатысты құпиялылықты сақтауға міндетті және оның құпиялылық режимін бұзуы нәтижесінде туындауы мүмкін кез келген залал үшін жеке-дара жауапты болады.
5.5. Орындаушы Қызметте сақталатын ақпаратты топтастыру, агрегаттау, статистикалық, маркетингтік және басқа да есептерді жасау, сондай-ақ осындай есептерді және деректерді өңдеудің кез келген басқа да нәтижелерін өз қалауы бойынша пайдалану мақсатында ақпаратты иесіздендіру Келісім-шартымен пайдалануға құқылы.
5.6. Орындаушының Тапсырыс берушінің клиенттік деректерін қызметте сақтау бойынша міндеттемелері (қызметтерді көрсетуі) келесі жағдайлардың бірінде тоқтатылады:
5.6.1. Келісім-шарттың 7-тармағының ережелері бойынша анықталатын қызметтерді төлеуде тапсырыс беруші төлем мерзімін өткізіп алуы.
5.6.2. Шарт қолданылуының тоқтатылуы.
5.7. Тұтынушы деректерін сақтау бойынша міндеттемені тоқтату парақшадағы барлық деректерді дереу жоюға әкеп соқтырмайды, бірақ Орындаушы олардың жоғалуы немесе парақшадағы бүлінуі үшін жауапкершілікті тоқтататынын білдіреді. Бұл ретте Орындаушы тұтынушы деректеріне (тапсырыс берушінің деректеріне) қатысты коммерциялық құпия режимін сақтауды жалғастырады.
5.8. Орындаушы Тапсырыс берушіге хабарламай кез келген сәтте қызметке өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
5.9. Тапсырыс беруші жеке парақшасын пайдалана отырып қызметке рұқсатсыз қол жеткізудің кез келген жағдайы және/немесе өз құпиясөзінің құпиялылығын жоғалту (бұзу туралы күдік) туралы Орындаушыны дереу хабардар етуге міндетті. Қауіпсіздік мақсатында Тапсырыс беруші қызметпен жұмыс істеудің әрбір сессиясы аяқталғаннан кейін өзінің жеке парақшасымен («Жеке парақшадан шығу» сілтемесі) жұмысты қауіпсіз аяқтауды өз бетінше жүзеге асыруға міндетті. Орындаушы деректердің жоғалу ықтималдылығына, сондай-ақ Тапсырыс берушінің Келісім-шарттың осы бөлігінің ережелерін бұзуына байланысты болуы мүмкін кез келген сипаттағы басқа да салдарларға жауап бермейді.
5.10. Тапсырыс беруші келесі жағдайларға әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттер жасауға құқылы емес:оқ:
а) Қызметтің жұмыс істеуіне кедергі жасау немесе Қызметті пайдалануда басқа пайдаланушылардың мүмкіндіктерін шектеу;
б) қызметке рұқсатсыз кіру;
в) үшінші тұлғаларға, оның ішінде мазмұны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келетін ақпарат пен желілік ресурстарға сілтемелер орналастыру арқылы зиян келтіру немесе келтіру қатері.

6. Қызметтердің бағасы

6.1. Қызметке жазылудың бағасы, Орындаушы қызметтің интернет-ресурсында орналастырған тарифтерге сәйкес күнтізбелік ай үшін есептеледі. Орындаушы өзгерістер күшіне енгенге дейін кемінде 1 (бір) ай бұрын өзінің тарифтерін Тапсырыс берушіге міндетті түрде хабарлай отырып, біржақты тәртіппен өзгертуі мүмкін.
6.2. Тапсырыс беруші жүйеде бастапқы тіркелген кезде сынақ кезеңі беріледі. Сынақ кезеңінің мерзімі шартқа қол қойылған күннен кейінгі келесі күнтізбелік айдың бірінші күнінен басталады және күнтізбелік айды құрайды. Сынақ кезеңінде Тапсырыс берушіге жүйенің барлық функциялары шектеусіз қол жетімді болады. Бұл Келісім-шарт Орындаушының қызметтерін бұрын пайдаланған тапсырыс берушілерге қолданылмайды.

7. Есептер.

7.1. Қызметке жазылудың төлемін Тапсырыс беруші шот негізінде жүзеге асырады, оны Тапсырыс беруші Қызмет шоттарын қалыптастырудың тиісті автоматтандырылған жүйесін пайдалана отырып өзі қалыптастырады (осылайша қалыптастырылған шот Орындаушы шығарған шот болып саналады), ол мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
7.1.1. Бірінші есептік кезең үшін ақы төлеу Келісім-шарттың 6.2-тармақшасында сипатталған сынақ кезеңі аяқталғаннан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.
7.1.2. Екінші және одан кейінгі есептік кезеңдер үшін ақы төлеу Келісім-шарттың 6-бөліміне сәйкес есептік кезең аяқталғаннан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күнінен кешіктірілмей ай сайын жүзеге асырылады.
7.2. Барлық есептер теңгемен, Орындаушының осы Келісім-шартта көрсетілген есептесу шотына ақша қаражатын аудару жолымен жүргізіледі.
7.3. Орындаушының қызметтеріне ҚҚС салынбайды.
7.4. Тапсырыс берушінің ақы төлеу жөніндегі міндеттемесі Орындаушының осы Келісім-шартта көрсетілген есептесу шотына ақша қаражаты аударылған кезден бастап орындалған болып есептеледі.
7.5. Келісім-шарттың қолданылуын тоқтату Тараптарды өзара есептесу міндетінен босатпайды.
7.6. Қажеттілігіне қарай Орындаушы Тапсырыс берушіге 2 данада жіберілген екі жақты актінің негізінде шарт бойынша есептесулерді салыстырып тексеруді жүзеге асыруға құқылы. Есептесулерді салыстырып тексеру актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші оған қол қоюға және бір данасын Орындаушыға жіберуге немесе актіде көрсетілген ақпараттың анықтығы жөнінде жазбаша дәлелді қарсылықтар білдіруге міндетті. Егер жоғарыда көрсетілген мерзімде Тапсырыс беруші Орындаушының мекенжайына қол қойылған актіні немесе жазбаша қарсылықты жібермесе, тапсырыс беруші есептесулерді салыстыру актісімен танысқан және қол қойған болып есептеледі.

8. Тапсыру-қабылдау.

8.1. Қызметтерді тапсыру-қабылдау Орындаушының есеп саясатымен бекітілген нысан бойынша жасалған Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісіне (бұдан әрі - Акт) Тараптардың қол қоюы арқылы жүзеге асырылады.
8.2. Орындаушы Тапсырыс берушіге актіні электрондық құжат айналымының жүйесі арқылы есептесу кезеңі аяқталғаннан кейінгі айдың 5 (бесінші) күнінен кешіктірмей жібереді.
8.3. Есептесу кезеңінен кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей Тапсырыс беруші актіге қол қоюға немесе оған қол қоюдан дәлелді бас тартуға міндеттенеді.
8.4. Егер белгіленген мерзімде Тапсырыс беруші актіге қол қоймаған және дәлелді бас тартуды ұсынбаған жағдайда, актіде көрсетілген қызметтер тиісті түрде толық көлемде көрсетілген және Тапсырыс беруші наразылықсыз қабылдаған және қол қойған болып есептеледі.
8.5. Орындаушы Тапсырыс беруші тарапынан қол қойылған актіні алғанға дейін қызмет көрсетуді тоқтата тұру құқығын өзіне қалдырады.

9. Жауапкершілік.

9.1. Өзіне қабылдаған міндеттемелерді мүлдем немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Келісім-шартқа сәйкес жауапты болады.
9.2. 7.1-тармаққа сәйкес төлем мерзімі 10 (он) жұмыс күнінен астам мерзімге кешіктірілген жағдайда қызметке қол жеткізу автоматты түрде тоқтатылады.
9.3. Орындаушыға берілген кепілдіктерді Тапсырыс берушінің бұзуына байланысты үшінші тұлғалардың Орындаушыға наразылықтарын Тапсырыс беруші өз бетінше және өз есебінен реттеуге, сондай – ақ Орындаушыда шығыстар мен залалдардың туындауын болдырмайтын өзге де қажетті іс-әрекеттер жасауға, ал олар туындаған жағдайда-шарт бойынша 10 (он) жұмыс күні ішінде толық көлемде өтеуге міндеттенеді.
9.4. Тапсырыс беруші тарапынан залалдың мүмкіндігі туралы алдын ала хабарланған жағдайда немесе үшінші тараптың әрбір талабы бойынша Қызметті пайдалану немесе пайдаланудың мүмкін еместігі кезіндегі кез келген залал үшін Орындаушы Тапсырыс берушінің алдында жауапты болмайды.
9.5. Егер қызметті пайдалану кезінде қателер табылса, Орындаушы оларды барынша қысқа мерзімде түзету үшін шаралар қабылдайды. Тараптар қатені жою мерзімін дәл анықтау мүмкін емес деп келіседі, өйткені Қызмет үшінші тарап ЭЕМ-ге арналған басқа бағдарламалармен, операциялық жүйелермен және Тапсырыс беруші компьютерінің аппараттық ресурстарымен тығыз өзара әрекеттеседі, және жұмыс қабілеттілігі мен қателерді жою уақыты толығымен Орындаушыға байланысты емес.
9.6. Айыппұлды және (немесе) өтемақыны төлеу Тараптарды Келісім-шартбойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.
9.7. Орындаушы Қызмет пен Жүйе жұмысының міндетті түрде үздіксіз немесе қатесіз болуына және Қызмет пен Жүйені ұсыну үшін пайдаланылатын аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің немесе кез келген басқа материалдардың құрамында жүйелік қателер, компьютерлік вирустар немесе басқа да зиянды компоненттер жоқтығына кепілдік бермейді. Орындаушы бұған жол бермеу мақсатында барлық ақылға қонымды іс-әрекеттер мен шараларды қолданады.
9.8. Орындаушы Интернет желісінің, оның бөліктерінің қалыпты жұмыс істеуіне немесе Орындаушының өз ресурстарына қатысы жоқ байланыс желілерінің сапасына, сондай-ақ олардың Тапсырыс беруші үшін қолжетімділігіне жауапты болмайды.
9.9. Орындаушы Тапсырыс беруші орналастыратын ақпараттың шынайылығы мен заңдылығын тексермейді және ешқандай жауапкершілік көтермейді.
9.10. Орындаушы Тапсырыс беруші деректерінің сақталуын және құпиялылығын қамтамасыз етуге жауапты болады.
9.11. Әрбір Тарап осы Келісім-шартты жасасуға немесе орындауға қатысты кез келген ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге жауапты болады.

10. Ерекше жағдайлар.

10.1. Тараптар осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан ішінара немесе толық босатылады, егерде оларды орындау мүмкін еместігі Келісім-шарт жасасқаннан кейін туындаған және Тараптардың ақылға қонымды бақылауынан тыс ерекше жағдайлардың салдары болса (бұдан әрі - Форс-мажорлық жағдайлар).
10.2. Форс-мажорлық жағдайларға, атап айтқанда: табиғи апаттар, соғыстар, жауынгерлік іс-қимылдар, эмбарго, төтенше жағдай енгізу, халық толқулары, ереуілдер, наразылық акциялары, өрттер, апаттар, сондай-ақ заң шығарушы, атқарушы билік органдарының, басқа да құзыретті органдардың заңдар, шешімдер, басқа да нормативтік актілер қабылдауы, Мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының олар үшін белгіленген міндеттерді орындамауы жатады.
10.3. Форс-мажорлық жағдайлар орын алған жағдайда осы Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін орындау мерзімдері Форс-мажорлық жағдайлардың қолданылу мерзіміне ауыстырылады.
10.4. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған жағдайда мүдделі тарап 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде екінші Тарапқа осындай оқиғалардың басталғаны туралы хабарлауға және оның қолайсыз салдарларын болдырмау немесе азайту жөніндегі барлық ықтимал және қажетті шараларды қабылдауға тиіс. Уақытылы немес мүлдем хабардар етпеген жағдайда кінәлі тарап Форс-мажорлық жағдайлардың туындауына сүйену құқығынан айырылады.
10.5. Форс-мажорлық жағдайлардың басталуы мен ұзақтығының дәлелі ретінде бұқаралық ақпарат құралдарының хабарламалары, сауда-өнеркәсіп палаталарының, басқа да құзыретті органдардың немесе коммерциялық емес ұйымдардың құжаттары қабылданады.

11. Келісім-шарттың Мерзімі. Мерзімінен бұрын бұзу.

11.1. Келісім-шарт оған тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және күнтізбелік жыл ішінде қолданылады.
11.2. Егер Тараптардың ешқайсысы Келісім-шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын шарт бойынша келісімді тоқтатуға жазбаша нысанда ниет білдірмесе, ол әрбір жолы келесі күнтізбелік 12 (он екі) айға автоматты түрде ұзартылған болып есептеледі.
11.3. Орындаушы Келісім-шарт бойынша қызмет көрсетуді тоқтата тұруға құқылы. Егер Тапсырыс беруші осы Келісімнің 7.1.-тармағының ережелеріне сәйкес айқындалған қызметтер үшін уақытында төлем жасамаса, қызмет көрсетуді тоқтату күні мен себебі көрсетіліп, қызмет көрсетуді тоқтатқанға дейін Орындаушы Тапсырыс берушіге электрондық пошта арқылы хабарлама жібереді.
11.4. Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапты кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабардар еткен жағдайда шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.
11.5. Орындаушы мынадай жағдайларда Келісім-шарттың 11.4-тармағында көзделген мерзімдерді сақтамай, Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:
11.5.1. Тапсырыс беруші Келісім-шарттың 13-бөліміне сәйкес қызметтер көрсетуді тоқтата тұру туралы хабарламаны алғаннан кейін келесі 10 (он) жұмыс күні ішінде қызметтер көрсетуді тоқтата тұру себебін жоймады.
11.5.2. Тапсырыс беруші Келісім-шартта көзделген төлем талаптарын қатарынан екі рет бұзған.

12. Қолданылатын құқық және дауларды шешу тәртібі.

12.1. Шарт бойынша және оған байланысты тараптардың қатынастары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларымен реттеледі.
12.2. Осы Шартты орындау кезінде даулар мен келіспеушіліктер туындаған жағдайда Тараптар келіспеушіліктерді келіссөздер жолымен шешуге барлық шараларды қабылдауға, сонымен қоса алынған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жауап беруге тиісті сотқа дейінгі талапты жіберуге міндеттенеді.
12.3. Шағым, келіспеушілік Тарапқа келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде тараптардың келісіміне қол жеткізілмеген жағдайда дау Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының қарауына беріледі.

13. Коммуникациялар.

13.1. Шартты орындау шеңберінде Тапсырыс беруші мен Орындаушының қызметкерлері арасындағы өзара байланыс электрондық пошта арқылы жүзеге асырылады. Электрондық хаттың алушылары ретінде Орындаушының екі өкілі де қатысуы қажет.
13.3. Орындаушы Келісім-шарттың 13.1 тармағында көзделмеген тәсілдермен Тапсырыс беруші жіберген тапсырмалар бойынша қызметтердің мерзімдеріне, дұрыстығына және сапасына кепілдік бермейді.
13.4. Тараптар электрондық пошта арқылы жіберілген барлық міндеттердің, хабарламалар мен өтінімдердің сот талқылауы жағдайында да заңды күші бар деген келісімге келді. Құжаттармен алмасудың бұл әдісі орынды болып табылады.
13.5. Тараптар өкілдеріне өз міндеттемелерін тиісінше орындау үшін барлық қажетті өкілеттіктерді беруге міндетті. Өкілдерді ауыстырған кезде Тарап 1 (бір) жұмыс күні ішінде екінші Тарапты электрондық пошта арқылы хабардар етуге міндетті.

14. Басқа шарттар.

14.1. Тараптар деректемелердің өзгергені туралы осындай өзгеріс болған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде бір-біріне хабарлауға міндеттенеді. Өзге жағдайда бұрынғы деректемелер бойынша міндеттемелерді орындау тиісінше және уақтылы деп есептелетін болады.
14.2. Орындаушы өзгерістер күшіне енгенге дейін кемінде 1 (бір) ай бұрын Тапсырыс берушіге міндетті түрде хабарлай отырып, біржақты тәртіппен осы Келісім-шартқа өзгерістер енгізуге құқылы.

15. Деректемелер.

Орындаушы: «Күнделік (Kundelik) ЖШС
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы 188, 201 кеңсе
Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Бұхар жырау даңғылы 33, 53 кеңсе
БСН 160340016781
ЖСК: KZ646017131000032103 АО «Народный банк Казахстана» АҚ-да БСК CASPKZKA
Электрондық пошта: team@kundelik.kz
Директоры: Ильясов М.М