Тарифтер

Тариф атауы Академиялық жылға құны
1 Білім алушылар саны 200-ге дейінгі мектептер үшін Kundelik Mektepmenu қызметіне қолжетімділікті қамтамасыз ету. 120,000 теңге
2 200-ден 1,000-ға дейін білім алушылары бар мектептер үшін Kundelik Mektepmenu қызметіне қолжетімділікті қамтамасыз ету. 360,000 теңге
3 1,000 және одан жоғары білім алушы бар мектептер үшін Kundelik Mektepmenu қызметіне қолжетімділікті қамтамасыз ету. 480,000 теңге
Ескерту:
  1. * Бағалар бір мектеп үшін және ҚҚС есебінсіз көрсетілген;